ANBI

De Stichting Plusbus Erop Uit is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangewezen. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften. Daarnaast is de ANBI-status ook voor donateurs of gevers van belang. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.