Home » Stichting Plusbus Erop Uit

  (Klik logo voor informatie) 

Stichting Plusbus Erop Uit

Bezoekadres;  Teunisbloemlaan 50, 3452 CB,  Vleuten

Postadres;       Nirrewortel 82, 3453VZ  De Meern

telefoon; 06 5702 4380    (Bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 - 12:00 uur)

 

Bankrekeningnummer; NL80RABO0301023468 - tnv. Stichting Plusbus Erop Uit

RSIN:  854656625

Factuuradres: Windstilte 342, 3454 SW  De Meern

 

Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 62109480.


Bestuur ;

     1. Hans de Groot, voorzitter;
     2. Willem Lissenberg, secretaris;
     3. Els Levering, penningmeester.

De bestuursleden verrichten hun diensten onbezoldigd.


 

Email adressen

Algemeen e-mailadres = plusbuseropuit@gmail.com

Hans de Groot (voorzitter stichting) = rhijgro@planet.nl

Website Plusbus Erop Uit = info@plusbuseropuit.nl

Redactie boekje = info@plusbuseropuit.nl

 


Downloads

Documenten downloaden in PDF-formaat, mocht u geen PDF-reader hebben, dan kunt u deze hier  gratis downloaden.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Balans 2018
PDF – 102,6 KB 466 downloads
Exploitatierekening 2018
PDF – 105,4 KB 447 downloads

Balans en Exploitatierekening 2017
PDF – 55,5 KB 464 downloads

De balans en exploitatierekening 2017 van de Plusbus Erop Uit is hier op de site te lezen.


Balans en Exploitatierekening 2016
PDF – 117,2 KB 507 downloads

De balans en exploitatierekening 2016 van de Plusbus Erop Uit is hier op de site te lezen.


Balans 2015
PDF – 99,7 KB 467 downloads
Exploitatierekening 2015
PDF – 107,0 KB 461 downloads

De balans en exploitatierekening 2015 van de Plusbus Erop Uit is hier op de site te lezen.

 

sociaal jaarverslag 2015
PDF – 474,4 KB 489 downloads

Het sociaal jaarverslag 2015 van de Plusbus Erop Uit is hier op de site te lezen.

 


Oprichtingsakte Stichting Plusbus Erop Uit
PDF – 111,2 KB 544 downloads

De Oprichtingsacte van de Plusbus Erop Uit is hier op de site te lezen.

 

Beknopt Beleidsplan 2015 Stichting Plusbus Erop Uit (2)
PDF – 207,6 KB 498 downloads

Het Beknopt Beleidsplan met begroting 2015 is hier op de site te lezen.

 


 Nuttige adressen en telefoonnummers


 

Dienstencentrum De Roef

Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
030 – 666 3888

Website http://deroefdemeern.nl/


 

Wijkservicecentrum - Vleuten - De Meern

Dorpsplein 1, Vleuten

maandag t/m vrijdag   - 9.00 tot 17.00 uur
030 - 286 00 00
Website = http://www.utrecht.nl/wijk-vleuten-de-meern/


 

Buurtteams, (klik op het team van uw wijk)

Buurtteam Vleuten

Buurtteam De Meern

Buurtteam Leidsche Rijn 


 

U in de Wijk

Nu ook in Vleuten - De Meern en Leidsche Rijn

Bewoners brengen nieuws uit eigen wijk.

Ander nieuws, klein nieuws, goed nieuws. 

Website = http://uindewijk.nl/


 

U- Gids

Deze site biedt informatie, adressen en praktische handreikingen voor iedereen

die woont, werkt of zorgt in Utrecht.

Website = http://www.ugids.nl/